flipbox-image

flipbox-image

NOVOSTI

NOVOSTI

RADOVI NA ODLAGALIŠTU OTPADA “NEMETIN” KOD OSIJEKA

BENTOCARPET 5000 (bentonitni tepih, GCL) se trenutno upotrebljava na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Nemetin“ (Hrvatska), od strane glavnog izvođača radova, kompanije EURCO d.d., iz Vinkovaca. Kao efikasna vodonepropusna barijera, BENTOCARPET 5000 se primjenjuje za izgradnju gornjeg brtvenog sloja kod pokrivanja odlagališta, a sa ciljem zaštite od procurivanja oborinskih voda u tijelo odlagališta. Ukupna površina koja će biti pokrivena projektom iznosi oko 50.000 m².

O nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

flipbox-image

flipbox-image