flipbox-image

flipbox-image

OPIS

BENTOPRODRILL-HDD je natrijumski visokoizdašni bentonit (200mesh / 74μm) sa aditivima koji je pogodan za pripremu bušaćih fluida na bazi vode za horizontalne bušaće operacije (HDD – Horizontal Directional Drilling).

U kombinaciji sa vodom stvara isplaku optimalne snage gelova i visoke granica tečenja, sa veoma malim gubitkom fluida. Dobro se kombinuje sa drugim polimerima i aditivima.

BENTOPRODRILL-HDD se preporučuje za primjenu u svim vrstama horizontalnih bušaćih operacija, gdje svojim izuzetnim svojstvima čisti bušotinu i održava njenu stabilnost. Preporučuje se primjena u rasponu od 20 – 60 kg/m3.

PAKOVANJE I NAČIN ISPORUKE

  • 25 kg (papirne vreće na paleti 1.000kg, koja je zaštićena folijom)
  • 1 tona (džambo vreće)
  • Rasuto (isporuka cisternom)

BENTOPRODUCT nudi uslugu pouzdane, kontinuirane i tačne isporuke u skladu sa narudžbom kupca.

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

Do upotrebe držati u originalnom pakovanju u suvom skladišnom prostoru.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana