flipbox-image

flipbox-image

PETOSTEPENI SISTEM KONTROLE KVALITETA

Koncept rigorozne kontrole kvaliteta zasnovan je na pet nivoa kontrole:

1.  Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina

2.  Procesna kontrola

3.  Kontrola kvaliteta gotovog proizvoda

4.  Kontrola kvaliteta u primjeni proizvoda

5.  Kontrola rezultata od strane eksternih akreditovanih laboratorija

Moderno opremeljena, dobro organizovana laboratorija i dobro obučen stručni kadar omogućavaju da redovno provodimo četiri nivoa kontrole dok se peti nivo odnosi na provjeru rezultata u eksternim laboratorijama.

INTEGRISANI SISTEM UPRAVLJANJA

Politika integrisanog sistema upravljanja (IMS) BENTOPRODUCT d.o.o. zasnovana je na održavanju i stalnom unapređivanju sljedećih sistema:

  • ISO 9001:2015, sistema za upravljanje kvalitetom
  • ISO 14001:2015, sistema upravljanja zaštitom životne sredine,
  • ISO 45001:2018, sistema upravljanja bezbjednošću i zdravljem na radu, i
  • HACCP, KOSHER i HALAL, sistema upravljanja bezbjednošću hrane i prehrambenih sastojaka.

IMS i CERTIFIKATI

POLITIKA INTEGRISANOG
SISTEMA UPRAVLJANJA (IMS)
POLITIKA INTEGRISANOG
SISTEMA UPRAVLJANJA (IMS)

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018

HACCP
HACCP

KOSHER
KOSHER

HALAL
HALAL

ORGANSKA PROIZVODNJA
ORGANSKA PROIZVODNJA

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana