O NAMA

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

OPŠTE ČINJENICE

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Sjedište BENTOPRODUCT-a je u Banjaluci (Republika Srpska, BiH), a proizvodni pogon je smješten u Šipovu (90km jugozapadno od Banjaluke). U neposrednoj blizini proizvodnog pogona nalaze se rudnici čije se rezerve procjenjuju na oko 5 miliona tona sirovog bentonita sa sadržajem montmorilonita od 70 do 95%.

Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Postojeća infrastruktura i potencijal rudnika bentonita omogućavaju značajno povećanje kapaciteta i ulaganje u nove proizvodne linije.

BENTOPRODUCT posluje u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

REGIONALNI LIDER

BENTOPRODUCT je regionalni lider u proizvodnji i plasmanu proizvoda na bazi bentonita. Kvalitet naših proizvoda prepoznat je od strane velikog broja kupaca na tržištu jugoistočne Evrope, prije svega u livačkoj industriji i građevinarstvu, a zatim i u drugim industrijama. Kontinuirano i sa velikim uspjehom radimo na osvajanju novih tržišta.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Proizvodni pogon je projektovan na osnovu savremenih naučnih saznanja o optimalnim tehničko-tehnološkim rješenjima za preradu bentonita. Svakom pojedinom segmentu prerade je posvećena posebna pažnja kod projektovanja tehnološkog procesa, kao i kod izbora opreme i uređaja.

Upravljanje i kontrola proizvodnim procesom integrisano je u centralni elektronski sistem. Izvrstan bentonit u kombinaciji sa pažljivo odabranim drugim komponentama i aditivima koji ulaze u sastav proizvoda i kompjuterski preciznim upravljanjem svim fazama proizvodnje, omogućavaju visok stepen kontrole nad svim bitnim parametrima koji kreiraju prepoznatljiv vrhunski kvalitet naših proizvoda.

Raspolažemo svim pretpostavkama da možemo da kreiramo i proizvode u skladu sa specifičnim zahtjevima naših kupaca.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Razvojni tim BENTOPRODUCT-a čine stručnjaci iz nekoliko evropskih država. Svi oni posjeduju bogata iskustva u proizvodnji i primjeni proizvoda na bazi bentonita i rade na programima čija realizacija omogućava brzo pozicioniranje BENTOPRODUCT-a u sam vrh evropskih proizvođača u ovoj industriji.

BENTOPRODUCT stalno ulaže u poboljšanje postojećih proizvoda i razvoj novih proizvoda i tehnologija.

ORGANIZACIJA

Organizacija BENTOPRODUCT-a je postavljena tako da omogućava efikasno izvršavanje svih funkcija menadžmenta i njeno stalno usavršavanje.

BENTOPRODUCT je organizovan u nekoliko sektora:

  • Sektor za proizvodnju
  • Sektor za tehnologiju proizvodnje i kontrolu kvaliteta
  • Sektor za prodaju
  • Sektor za finansije i računovodstvo
  • Sektor za administrativne i pravne poslove
  • Sektor za istraživanje i razvoj

Svaki sektor je organizovan u odgovarajuće službe.

Pored redovne organizacije u vidu sektora i službi, a zavisno od aktuelnih zadataka i prioriteta, formiraju se i različiti stručni multidisciplinarni timovi u koje se po potrebi uključuju i spoljni saradnici i institucije.

VRIJEDNOSTI

01

01

KUPCI I DOBAVLJAČI: BENTOPRODUCT JE POŽELJAN POSLOVNI PARTNER.

KUPCI I DOBAVLJAČI: BENTOPRODUCT JE POŽELJAN POSLOVNI PARTNER.

Želimo da sa našim kupcima gradimo poslovni odnos koji je usmjeren ka prepoznavanju zajedničkih ciljeva i interesa, koji potiče zajedničko traženje rješenja za eventualne poteškoće i probleme i koji naročito stimuliše saradnju na nivou tehnologija. Želimo da naši proizvodi, po kvalitetu i organizaciji isporuke, kontinuirano nadmašuju očekivanja naših kupaca. Želimo da putem izgradnje partnerskih odnosa sa dobavljačima obezbijedimo vrlo visok kvalitet ulaznih materijala, energenata i usluga i time stvaramo bitne pretpostavke za postizanje i održavanje vrhunskog kvaliteta naših proizvoda.

02

02

ZAPOSLENI: ZA BENTOPRODUCT VRIJEDI RADITI.

ZAPOSLENI: ZA BENTOPRODUCT VRIJEDI RADITI.

Želimo da sa zaposlenima gradimo odnos zasnovan na međusobnom povjerenju i da, vodeći računa o njihovim različitim potrebama, postignemo i održavamo izuzetan radni ambijent u kome će svaki pojedinac imati mogućnost da ispolji svoje najbolje radne kvalitete i sposobnosti. Želimo da potičemo efikasan, efektivan, konstruktivan i kreativan pristup izvršavanju radnih zadataka i da time omogućimo stalni razvoj i inovativnost u procesu rada.

03

03

DRUŠTVENA ZAJEDNICA: BENTOPRODUCT RAZUMIJE PROBLEME I POMAŽE U NJIHOVOM RJEŠAVANJU.

DRUŠTVENA ZAJEDNICA: BENTOPRODUCT RAZUMIJE PROBLEME I POMAŽE U NJIHOVOM RJEŠAVANJU.

Želimo da razvijamo svijest menadžmenta i zaposlenih o potrebama lokalne i šire društvene zajednice i da budemo natprosječno senzitivni kada je riječ o prepoznavanju adekvatnih načina pružanja podrške za rješavanje aktuelnih problema u zajednici.

04

04

INVESTITORI I FINANSIJSKE INSTITUCIJE: BENTOPRODUCT ZAISTA ZASLUŽUJE NAŠU PODRŠKU.

INVESTITORI I FINANSIJSKE INSTITUCIJE: BENTOPRODUCT ZAISTA ZASLUŽUJE NAŠU PODRŠKU.

Ukupno poslovanje BENTOPRODUCT-a je zasnovano na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem totalnog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana uz poštovanje važećih propisa i uz optimalne troškove poslovanja. Mi želimo da kontinuirano ulažemo u nove proizvodne tehnologije i osvajamo nova tržišta ostvarujući natprosječne poslovne rezultate uz poštovanje strogih normi poslovnog morala.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana

flipbox-image

flipbox-image