IMS i CERTIFIKATI

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA
UPRAVLJANJA (IMS)
POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA
UPRAVLJANJA (IMS)

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018

HACCP
HACCP

KOSHER
KOSHER

HALAL
HALAL

ORGANSKA PROIZVODNJA
ORGANSKA PROIZVODNJA

PETOSTEPENI SISTEM KONTROLE KVALITETA

Koncept rigorozne kontrole kvaliteta zasnovan je na pet nivoa kontrole:

        1.  Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina

        2.  Procesna kontrola

        3.  Kontrola kvaliteta gotovog proizvoda

        4.  Kontrola kvaliteta u primjeni proizvoda

        5.  Kontrola rezultata od strane eksternih akreditovanih laboratorija

Moderno opremeljena, dobro organizovana laboratorija i dobro obučen stručni kadar omogućavaju da redovno provodimo četiri nivoa kontrole dok se peti nivo odnosi na provjeru rezultata u eksternim laboratorijama.

INTEGRISANI SISTEM UPRAVLJANJA

Politika integrisanog sistema upravljanja (IMS) BENTOPRODUCT d.o.o. zasnovana je na održavanju i stalnom unapređivanju sljedećih sistema:

  • ISO 9001:2015, sistema za upravljanje kvalitetom
  • ISO 14001:2015, sistema upravljanja zaštitom životne sredine,
  • ISO 45001:2018, sistema upravljanja bezbjednošću i zdravljem na radu, i
  • HACCP, KOSHER i HALAL, sistema upravljanja bezbjednošću hrane i prehrambenih sastojaka.

O nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana

flipbox-image

flipbox-image