Proizvodnja

vrhunskih proizvoda

na bazi

visokokvalitetnog

bentonita

Proizvodnja

vrhunskih proizvoda

na bazi

visokokvalitetnog

bentonita

Proizvodnja

vrhunskih proizvoda

na bazi

visokokvalitetnog

bentonita

Proizvodnja

vrhunskih proizvoda

na bazi

visokokvalitetnog

bentonita

Proizvodnja

vrhunskih proizvoda

na bazi

visokokvalitetnog

bentonita

Proizvodnja

vrhunskih proizvoda

na bazi

visokokvalitetnog

bentonita

Proizvodnja

vrhunskih proizvoda

na bazi

visokokvalitetnog

bentonita

PROIZVODI

NOVOSTI

KVALITET

Petostepeni sistem kontrole kvaliteta

Moderno opremeljena, dobro organizovana laboratorija i dobro obučen stručni kadar omogućavaju provođenje četiri nivoa kontrole, dok se peti nivo odnosi na provjeru rezultata u eksternim laboratorijama.

Implementirali smo:

  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
  • HACCP
  • HALAL
  • KOSHER
Rijec-direktora-480x280-px

 Naš primarni zadatak je da sa našim kupcima gradimo poslovni odnos koji je usmjeren ka prepoznavanju zajedničkih ciljeva i interesa. Želimo da naši proizvodi, po kvalitetu i organizaciji isporuke, kontinuirano nadmašuju očekivanja naših kupaca. Želimo da putem izgradnje partnerskih odnosa sa dobavljačima obezbijedimo vrlo visok kvalitet ulaznih materijala, energenata i usluga i time stvaramo bitne pretpostavke za postizanje i održavanje vrhunskog kvaliteta naših proizvoda. 

Saša Grbić

generalni direktor

KONTAKT

Naš tim stručnjaka Vam je na raspolaganju.

flipbox-image

flipbox-image