TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Za tehničku dokumentaciju i ostala pojašnjenja obratite se našem Sektoru za prodaju.

OPIS

BENTOCARPET je geosintetički tepih sa bentonitnom ispunom (GCL) proizveden od ravnomjerno raspoređenog sloja visoko bubrećih, natrijumski aktiviranih bentonitnih granula, postavljenih između pažljivo odabranog netkanog i tkanog geotekstila, koji su posebnom metodom iglanja (probadanje iglama kroz sve komponente), mehanički spojeni sa ciljem postizanja zahtijevane otpornosti na smicanje.

Geotekstili pružaju dugotrajnu otpornost na fizička ili hemijska oštećenja u teškim uslovima, dok visoka bubrivost i niska hidraulička propustljivost bentonita obezbjeđuju efektivno hidrauličko zaptivanje. Bentonitne granule se proizvode iz odabranog bentonita sa sadržajem montmorilonita ≥85%, uz pažljivo praćenje procesa eksploatacije i prerade.

Specijalna konstrukcija igala i njihov raspored, zajedno sa odabranim geotekstilima i izuzetnim kvalitetom bentonitnih granula, čine BENTOCARPET odličnim izborom za izgradnju trajnih, samozacjeljujućih hidrauličkih barijera u različitim građevinskim projektima.

Zbog svojih izuzetnih svojstava, BENTOCARPET se preporučuje za sljedeće osnovne primjene:

  • ODLAGALIŠTA OTPADA

BENTOCAPRET je odličan izbor za izgradnju i sanaciju donjih i gornjih brtvenih slojeva za različita odlagališta otpada.

  • SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

BENTOCARPET je izuzetno pogodan za upotrebu prilikom izgradnje drumskih i željezničkih saobraćajnica, aerodromskih površina i sličnih objekata saobraćajne infrastrukture. Svojim izuzetnim hidrauličkim i mehaničkim svojstvima BENTOCARPET sprečava migraciju fluida kroz nasipe, štiti njihovu stabilnost i efikasno sprečava prodor onečišćenih fluida u okolno zemljište, kao i u dublje slojeve tla, štiteći na taj način podzemne vode od zagađenja.

  • HIDROTEHNIČKI OBJEKTI

BENTOCARPET je izuzetno pogodan za upotrebu prilikom izgradnje i uređenja nasipa, kanala, potoka, riječnih plovnih puteva, površinskih akumulacija, vještačkih jezera, ribnjaka, bazena i slično.

  • SEKUNDARNE ZAŠTITNE BARIJERE

BENTOCARPET je izuzetno pogodan za upotrebu prilikom izgradnje i zaštite skladišta hemikalija, različitih rezervoara (za naftu, ulje i drugi opasni otpad), područja za preradu ili uništavanje otpada, podzemnih konstrukcija tečnog otpada, pretovarnih stanica i slično, gdje se koristi kao efikasna sekundarna barijera za zaštitu od procurivanja štetnih materija u zemljište i podzemne vode.

BENTOCARPET je testiran i sertifikovan u Zavodu za Gradbeništvo (ZAG) iz Slovenije (CERTIFIKAT-ZAG), nakon čega smo stekli pravo isticanja CE znaka i izdavanja Izjave o usklađenosti sa EU normama koje regulišu primjenu bentonitnih tepiha (GCL).

UGRADNJA

Ugradnja BENTOCARPET-a je brza i jednostavna pod uslovom da je izvodi visoko stručan, dobro opremljen i iskusan izvođač. Izvođaču se preporučuje da od proizvodača zatraži detaljna uputstva i tehničku podršku. Radi lakše ugradnje, na tkanom i netkanom geotekstilu se nalaze uzdužne linije koje označavaju zonu preklapanja. Za spajanje BENTOCARPET-a na preklopima dostupne su bentonitne mikrogranule pakovane u vrećama 25kg.

PAKOVANJE I NAČIN ISPORUKE

  • BENTOCARPET se isporučuje u rolni koja pokriva oko 200 m2 i čija je masa oko 1 tonu. Rolna je zaštićena LDPE folijom sa UV zaštitom.
  • Na zahtjev kupca, rolna može biti opremljena parom gurtni nosivosti 1 tone, koje služe za sigurno rukovanje rolnom.

BENTOPRODUCT nudi uslugu pouzdane, kontinuirane i tačne isporuke u skladu sa narudžbom kupca.

SKLADIŠTENJE
I ROK UPOTREBE

Rolne skladištiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži na mjestu izvođenja radova i dovoljno blizu mjesta ugradnje kako bi se skratilo vrijeme manipulacije. Skladišni prostor treba biti ravan, suv i stabilan. Preporučuje se pokrivanje uskladištenih rolni ceradom ili najlonskim pokrivačem. Rolne složiti na način koji sprečava njihovo klizanje ili kotrljanje.

Poželjno je da se BENTOCARPET ugradi na propisan način, u roku od jedne godine od dana isporuke, u kom periodu mora da se čuva u originalnoj neoštećenoj ambalaži u skladu sa preporukama proizvođača.

O nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana

flipbox-image