OPIS

Green FIELD je potpuno prirodan mineralni dodatak za primjenu u zemljoradnji, baštovanstvu i uzgoju cvijeća, u svrhu poboljšanja kvaliteta tla. Izrađen je od kalcijumskog (Ca) ili optimalno natrijumski aktiviranog (Na) bentonita sa visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita (75-85%). Proizvod se izrađuje u prahu, sitnijim i krupnijim granulama, a primjenjuje se miješanjem u određenom omjeru sa površinskim slojem zemljišta. Bentonit iz koga je izrađen Green FIELD ima izuzetno veliku moć adsorpcije vode i minerala i dugih hranljivih sastojaka pa se miješanjem proizvoda sa tlom sprečava njegovo prerano isušivanje i ispiranje mineralnih tvari. Green FIELD poboljšava kvalitet tla stvaranjem glineno-humusnog kompleksa i pospješuje kompostiranje. Može se koristiti kao nosilac ili aktivna komponenta u složenim proizvodima za oplemenjivanje tla. Pogodan je za pripremu supstrata za organsku i biodinamičku proizvodnju.

Green FIELD se, zbog svojih specifičnih svojstava i potpuno prirodnog sastava, preporučuje za upotrebu u sljedeće svrhe:

  • mineralni dodatak za poboljšanje strukture tla
  • mineralni dodatak za poboljšanje sposobnosti tla da zadrži vodu i hranljive sastojke, posebno kod pjeskovitog i lakog tla i tla izloženog jakom sunčevom zračenju
  • mineralni dodatak za sprečavanje truljenja i loših mirisa kod kompostiranja
  • mineralno vezivo u suspenzijama za tzv. hidro-sjetvu na padinama
  • sredstvo za piliranje (oblaganje) sjemena
  • dodatak u proizvodnji organskog i mineralnog đubriva
  • sredstvo za dekontaminaciju zagađenog tla

PAKOVANJE I NAČIN ISPORUKE

  • 25 kg (papirne vreće na paleti 1.000kg, koja je zaštićena folijom)
  • 1 tona (džambo vreće)
  • Rasuto (isporuka cisternom)

BENTOPRODUCT nudi uslugu pouzdane, kontinuirane i tačne isporuke u skladu sa narudžbom kupca.

SKLADIŠTENJE
I ROK UPOTREBE

Do upotrebe držati u originalnom pakovanju u suvom skladišnom prostoru.

Rok upotrebe: 3 godine.

O nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana

flipbox-image

flipbox-image