OPIS

Farma PLUS su prirodni mineralni dodaci hrani za domaće životinje za efikasnu adsorpciju mikotoksina (naročito aflatoksina B1) i ekonomičnu peletizaciju hrane.

Proizvodi se u tri formulacije: Farma PLUS, Farma PLUS-50 i Farma PLUS-100, koji se međusobno razlikuju po odnosu sadržaja kalcijumskog i natrijumski aktiviranog bentonita.

Farma PLUS proizvodi djelotovorno vežu sve vrste mikotoksina (od kojih najviše aflatoksin B1 i Ergot gdje ispoljavaju efikasnost i do 98%). Nakon što ih Farma PLUS jednom veže, sprečava se njihova ponovna resorpcija u probavnom sistemu životinje i oni se jednostavno izbacuju u izmetu životinje čime se, u najvećoj mjeri, mikotoksini sprečavaju da ispolje svoje štetno dejstvo. Velike razlike u hemijskim strukturama različitih mikotoksina zahtijevaju posebnu pažnju kod izbora adsorbenta. Mikotoksini moraju biti vezani selektivno kako bi se omogućila normalna resorpcija hranljivih materija.

Preventivnom upotrebom Farma PLUS proizvoda u velikoj mjeri se kod goveda, svinja, peradi i konja rješavaju relativno česti problemi:

  • odbijanje hrane
  • povraćanje i dijareja
  • smanjenje prinosa
  • supresija imunološkog sistema
  • reproduktivni poremećaji
  • oštećenja jetre, bubrega i drugih organa.

Farma PLUS je potpuno prirodan mineralni adsorbent izrađen iz kalcijumskog bentonita izuzetne čistoće sa vrlo visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita (85-95%). Proizvod je samljeven u fini prah koji se dodaje kao djelotvoran dodatak u formulaciji hrane za sve vrste domaćih životinja. Farma PLUS čisti organizam životinja od različitih bakterija i štetnih elemenata, povoljno utiče na režim amonijaka kod preživara, poboljšava resorpciju hranljivih sastojaka iz hrane, poboljšava ukupan imunitet životinje i doprinosi povećanju prinosa. Farma PLUS se preporučuje za peletiranje stočne hrane i hrane za ribu, a takođe efikasno se može koristiti za adsorpciju mikotoksina iz hrane koja je zaražena manjom količinom mikotoksina. Preporučeno doziranje Farma PLUS je od 5kg do 20kg na 1.000kg hrane.

Farma PLUS-50 je potpuno prirodan mineralni adsorbent izrađen iz djelimično natrijumski modifikovanog bentonita izuzetne čistoće sa vrlo visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita (85-95%). Proizvod je samljeven u fini prah koji se dodaje kao djelotvoran dodatak u formulaciji hrane za sve vrste domaćih životinja. Farma PLUS-50 se preporučuje za peletizaciju stočne hrane i za adsorpciju mikotoksina kod hrane koja je zaražena visokom koncentracijom mikotoksina, a kod koje je bitno da bentonit za sebe neće vezati vitamine i minerale iz hrane. Preporučeno doziranje Farma PLUS-50 je od 5kg do 20kg na 1.000kg hrane.

Farma PLUS-100 je potpuno prirodan mineralni adsorbent izrađen iz natrijumski modifikovanog bentonita izuzetne čistoće sa visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita (80-90%). Proizvod je samljeven u fini prah koji se dodaje kao djelotvoran dodatak u formulaciji hrane za sve vrste domaćih životinja. Farma PLUS-100 se preporučuje za peletizaciju stočne hrane i za adsorpciju mikotoksina kod hrane koja je zaražena visokom koncentracijom mikotoksina i gdje se očekuju veće potrebne doze aditiva za eliminaciju mikotoksina. Preporučeno doziranje Farma PLUS-100 je od 5kg do 20kg na 1.000kg hrane.

PAKOVANJE I NAČIN ISPORUKE

  • 25kg (papirne vreće na paleti 1.000kg, koja je zaštićena folijom)
  • 1 tona (džambo vreće)
  • Rasuto (isporuka cisternom)

BENTOPRODUCT nudi uslugu pouzdane, kontinuirane i tačne isporuke u skladu sa narudžbom kupca.

SKLADIŠTENJE
I ROK UPOTREBE

Do upotrebe držati u originalnom pakovanju u suvom skladišnom prostoru.

Rok upotrebe: 1 godina.

O nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana

flipbox-image

flipbox-image