PROIZVODI

Claris

Vrhunski bentoniti besprekorne čistoće za efektivno bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina i soka

Claris-UF

Kombinovani kalcijumski-natrijumski bentoniti izuzetne čistoće i visoke efikasnosti za primjenu u ultrafiltracijskim sistemima

BP CLARIS

Sredstva za proteinsku stabilizaciju vina i voćnih sokova

Grupa proizvoda BP CLARIS namijenjena je za efikasno bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina i voćnih sokova. Grupu čine proizvodi Claris (Claris-p, p30, p50, p70) i Claris UF (Claris-p30 UF i p50 UF). Bentonit iz koga se proizvode sredstva iz ove grupe eksploatiše se pažljivim odabirom sa ležišta okruženog netaknutom prirodom u blizini Šipova (BiH) i pod našim strogim stručnim nadzorom.

Sadržaj aktivnog minerala montmorilonita, koji igra ključnu ulogu u procesu bistrenja, u proizvodima iz grupe BP CLARIS iznosi preko 90% što ih svrstava u red najboljih proizvoda u svojoj kategoriji.

Zalihe visokokvalitetnog bentonita garantuju dugoročnu i stabilnu isporuku ujednačenog vrhunskog kvaliteta proizvoda.

VRHUNSKI KVALITET PROIZVODA

Claris

Claris je sredstvo za bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina i voćnih sokova. Izrađen je od bentonita izuzetne čistoće i vrhunskog kvaliteta u vidu finog praha, sa izuzetno niskim sadržajem rastvorljivog gvožđa (<0,015%). Naši proizvodi su višestruko i detaljno ispitani u sertifikovanim laboratorijama u EU na sadržaj elemenata koji mogu štetno da utiču na zdravlje ljudi i na kvalitet vina i voćnih sokova. Svi dobijeni rezultati ispitivanja su izuzetno povoljni i u potpunosti ispunjavaju zahtjeve Međunarodnog enološkog kodeksa i aktuelnih propisa EU kojima se reguliše upotreba pomoćnih supstanci u prehrambenoj industriji. Rezultati dosadašnjih ispitivanja na moštu i vinima vezano za djeotvornost i uticaj na senzorna svojstva vina pokazuju da je Claris vrhunski proizvod u svojoj klasi i da se može svrstati u red najboljih proizvoda ove vrste koji se nude na tržištu.

Mikrobiološki testovi su dio redovne procedure kontrole kvaliteta. Naši proizvodi u potpunosti ispunjavaju najstrože uslove za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine.

Vodeći računa o specifičnim zahtjevima enologa i tehnologa, poštujući različite pristupe bistrenju i proteinskoj stabilizaciji, odlučili smo da Claris ponudimo u nekoliko različitih formulacija (Claris-p, Claris-p30, Claris-p50, Claris-p70) u zavisnosti od sadržaja kalcijumskog, odnosno natrijumskog bentonita u formulaciji proizvoda. Na ovaj način omogućavamo stručnjacima da putem laboratorijskih ispitivanja i industrijskih proba utvrde koji od naših proizvoda najbolje odgovara potrebama konkretne tehnologije i pristupa.

Naši proizvodi su formulisani tako da zadovolje očekivanja i najzahtjevnijih proizvođača vina i voćnih sokova. U zavisnosti od pristupa proizvođača naši proizvodi omogućavaju kreiranje optimalne kombinacije za bistrenje u moštu prije fermentacije, za bistrenje u početnoj fazi fermentacije i finalno bistrenje i stabilizaciju nakon završene fermentacije.

Claris se prije dodavanja u mošt ili vino mora hidratizovati u vodi. Preporučuje se korišćenje destilovane vode zagrijane na oko 50°C. Detaljno uputstvo za hidratizaciju pronađite u tehničkom listu. Svaka od formulacija ima izuzetan kapacitet bistrenja u odnosu na slične konkurentske proizvode zbog čega je vrlo važno provesti test određivanja optimalnog doziranja da bi se iskoristile sve prednosti naših proizvoda sa ciljem postizanja optimalnih efekata bistrenja na ekonomičan način.

Naš stručni tim će Vas sa zadovoljstvom uputiti u osnovne karakteristike proizvoda kako biste znali na šta treba da obratite posebnu pažnju prilikom analiza i proba i kako biste uz pomoć naših vrhunskih proizvoda ostvarili Vaše vizije i ciljeve.

Claris UF

Claris-p30 UF i p50 UF su kombinovani kalcijumski-natrijumski bentoniti izuzetne čistoće u vidu vrlo fnog praha namijenjeni za bistrenje i stabilizacijsku adsorpciju proteina i koloida u voćnim sokovima, koji su prilagođeni za upotrebu u ultrafltracijskim sistemima.

Claris-p30 UF i p50 UF se proizvode od pažljivo odabranog bentonita sa naših vlastitih ležišta. Visok sadržaj aktivnog minerala montmorilonita (88-92%) obezbjeđuje visoku efkasnost ovog proizvoda.

Zahvaljujući izuzetnoj finoći praha kao i niskom sadržaju čvrstih materija (ispod 1%) ovi proizvodi štite membrane i pumpe od oštećenja i abrazije u procesu ultrafiltracije.

STRUČNA TEHNIČKA PODRŠKA

BENTOPRODUCT svojim kupcima i partnerima nudi izuzetnu tehničku podršku bez posebne naknade. Naš stručni tim stoji na raspolaganju kupcima i partnerima u bilo kojoj situaciji kada je potrebno obezbijediti dodatne informacije o primjeni proizvoda u cilju postizanja optimalnih rezultata.

TAČNA ISPORUKA

BENTOPRODUCT je razvio efikasan i pouzdan sistem prijema narudžbi i svojim partnerima nudi odlično organizovanu i tačnu isporuku proizvoda.

KONTROLA KVALITETA

BENTOPRODUCT redovno primjenjuje rigorozni petostepeni sistem kontrole kvaliteta. BENTOPRODUCT posluje u skladu sa Integrisanim menadžment sistemom koji obuhvata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Za pojedine programe implementirani su HACCP, HALAL i KOSHER.

O nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana

flipbox-image