OPIS

Claris je sredstvo za bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina i voćnih sokova. Izrađen je od bentonita izuzetne čistoće i vrhunskog kvaliteta u vidu finog praha, sa izuzetno niskim sadržajem rastvorljivog gvožđa (<0,015%).

Claris je višestruko i detaljno ispitan u sertifikovanim laboratorijama u EU na sadržaj elemenata koji mogu štetno da utiču na zdravlje ljudi i na kvalitet vina i voćnih sokova. Svi dobijeni rezultati ispitivanja su izuzetno povoljni i u potpunosti ispunjavaju zahtjeve Međunarodnog enološkog kodeksa i aktuelnih propisa EU kojima se reguliše upotreba pomoćnih supstanci u prehrambenoj industriji.

Rezultati dosadašnjih ispitivanja na moštu i vinima vezano za djeotvornost i uticaj na senzorna svojstva vina pokazuju da je Claris vrhunski proizvod u svojoj klasi i da se može svrstati u red najboljih proizvoda ove vrste koji se nude na tržištu.

Mikrobiološki testovi su dio redovne procedure kontrole kvaliteta za Claris. Naši proizvodi u potpunosti ispunjavaju najstrože uslove za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine.

Vodeći računa o specifičnim zahtjevima enologa i tehnologa, poštujući različite pristupe bistrenju i proteinskoj stabilizaciji, odlučili smo da Claris ponudimo u nekoliko različitih formulacija (Claris-p, Claris-p30, Claris-p50, Claris-p70) u zavisnosti od sadržaja kalcijumskog, odnosno natrijumskog bentonita u formulaciji proizvoda. Na ovaj način omogućavamo stručnjacima da putem laboratorijskih ispitivanja i industrijskih proba utvrde koji od naših proizvoda najbolje odgovara potrebama konkretne tehnologije i pristupa.

1. Claris-p je kalcijumski bentonit vrhunskog kvaliteta sa sadržajem montmorilonita preko 90% i namijenjen je, prije svega, za tretman vinskog mošta. Proizvodi vrlo nizak i kompaktan talog. Preporučene doze za odlične efekte su obično 100-200g/100l u zavisnosti od konkretne sorte, berbe i drugih uslova.

2. Claris-p30 je kombinovani kalcijumski i natrijumski bentonit vrhunskog kvaliteta namijenjen za proteinsku stabilizaciju vinskog mošta i vina. Proizvodi vrlo nizak i kompaktan talog. Preporučene doze za odlične efekte su 70-120g/100l, a po potrebi i više.

Claris-p i Claris-p30 se preporučuju kod bistrenja (predbistrenja) u vinskom moštu prije fermentacije ili u početnoj fazi fermentacije (drugi ili treći dan nakon početka fermentacije) kako bi se finalno bistrenje i stabilizacija mogli izvršiti sa manjom dozom sredstva za bistrenje.

3. Claris-p50 je kombinovani kalcijumski i natrijumski bentonit vrhunskog kvaliteta namijenjen za efektivno bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina. Preporučene doze za odlične efekte su 50-100g/100l, po potrebi i više.

4. Claris-p70 je kombinovani kalcijumski i natrijumski bentonit vrhunskog kvaliteta namijenjen za intenzivno bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina. Preporučene doze za odlične efekte su 30-90g/100l, po potrebi i više.

Naši proizvodi su formulisani tako da zadovolje očekivanja i najzahtjevnijih proizvođača vina i voćnih sokova. U zavisnosti od pristupa proizvođača naši proizvodi omogućavaju kreiranje optimalne kombinacije za bistrenje u moštu prije fermentacije, za bistrenje u početnoj fazi fermentacije i finalno bistrenje i stabilizaciju nakon završene fermentacije.

Claris se prije dodavanja u mošt ili vino mora hidratizovati u vodi. Preporučuje se korišćenje destilovane vode zagrijane na oko 50°C. Detaljno uputstvo za hidratizaciju pronađite u tehničkom listu. Svaka od formulacija ima izuzetan kapacitet bistrenja u odnosu na slične konkurentske proizvode zbog čega je vrlo važno provesti test određivanja optimalnog doziranja da bi se iskoristile sve prednosti naših proizvoda sa ciljem postizanja optimalnih efekata bistrenja na ekonomičan način.

PAKOVANJE I NAČIN ISPORUKE

Proizvodi Claris se pakuju i distribuišu u posebno odabranoj i dizajniranoj ambalaži koja sprečava štetan uticaj vlage, sunca i mirisa na kvalitet proizvoda, u pakovanjima od 200g, 1kg, 5kg i 20kg.

BENTOPRODUCT nudi uslugu pouzdane, kontinuirane i tačne isporuke u skladu sa narudžbom kupca.

SKLADIŠTENJE
I ROK UPOTREBE

Claris ima izrazita adsorptivna svojstva i potrebno ga je čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži do upotrebe. Za skladištenje koristiti tamne, čiste, suve i provjetrene prostorije. Čuvati proizvod od kontakta sa vlagom i stranim mirisima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitet proizvoda u slučaju nepravilnog skladištenja.

Rok upotrebe: 2 godine. Rok važi za čuvanje proizvoda u zatvorenoj originalnoj ambalaži. Nakon otvaranja ambalaže proizvod upotrebiti u što kraćem roku.

 

O nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana

flipbox-image