PROIZVODI

Farma PLUS

Prirodni mineralni dodaci hrani za domaće životinje za efikasnu adsorpciju mikotoksina (naročito aflatoksina B1) i ekonomičnu peletizaciju hrane.

Green FIELD

Prirodni mineralni dodaci za oplemenjivanje tla sa ciljem smanjenja ispiranja hranljivih materija i efikasno usporavanje isušivanja tla, pogodni za primjenu u zemljoradnji, baštovanstvu i uzgoju cvijeća.

VRHUNSKI KVALITET PROIZVODA

Farma PLUS – prirodni mineralni dodatak hrani za životinje

Program aditiva za hranu za životinje nudimo u tri različite formulacije: Farma PLUS, Farma PLUS-50 i Farma PLUS-100 koji se međusobno razlikuju po odnosu sadržaja kalcijumskog i natrijumski aktiviranog bentonita. Naši proizvodi djelotvorno vežu sve vrste mikotoksina (od kojih najviše aflatoksin B1 i Ergot gdje ispoljavaju efikasnost i do 98%). Nakon što ih Farma PLUS jednom veže, sprečava se njihova ponovna resorpcija u probavnom sistemu životinje i oni se jednostavno izbacuju u izmetu životinje čime se, u najvećoj mjeri, mikotoksini sprečavaju da ispolje svoje štetno dejstvo. Velike razlike u hemijskim strukturama različitih mikotoksina zahtijevaju posebnu pažnju kod izbora adsorbenta. Mikotoksini moraju biti vezani selektivno kako bi se omogućila normalna resorpcija hranljivih materija.

Green FIELD – prirodni mineralni dodatak za oplemenjivanje tla

Green FIELD je potpuno prirodan mineralni dodatak za primjenu u zemljoradnji, baštovanstvu i uzgoju cvijeća, u svrhu poboljšanja kvaliteta tla. Izrađen je od kalcijumskog (Ca) ili optimalno natrijumski aktiviranog (Na) bentonita sa visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita (75-85%). Proizvod se izrađuje u prahu, sitnijim i krupnijim granulama, a primjenjuje se miješanjem u određenom omjeru sa površinskim slojem zemljišta. Bentonit iz koga je izrađen Green FIELD ima izuzetno veliku moć adsorpcije vode i minerala i dugih hranljivih sastojaka pa se miješanjem proizvoda sa tlom usporava njegovo brzo isušivanje i ispiranje mineralnih tvari, čime se sprečava brza degradacija tla. Green FIELD unapređuje kvalitet tla stvaranjem glineno-humusnog kompleksa i pospješuje kompostiranje. Može se koristiti kao nosilac ili aktivna komponenta u složenim proizvodima za oplemenjivanje tla. Pogodan je za pripremu supstrata za organsku i biodinamičku proizvodnju.

STRUČNA TEHNIČKA PODRŠKA

BENTOPRODUCT svojim kupcima i partnerima nudi izuzetnu tehničku podršku bez posebne naknade. Naš stručni tim stoji na raspolaganju kupcima i partnerima u bilo kojoj situaciji kada je potrebno obezbijediti dodatne informacije o primjeni proizvoda u cilju postizanja optimalnih rezultata.

TAČNA ISPORUKA

BENTOPRODUCT je razvio efikasan i pouzdan sistem prijema narudžbi i svojim partnerima nudi odlično organizovanu i tačnu isporuku proizvoda.

KONTROLA KVALITETA

BENTOPRODUCT redovno primjenjuje rigorozni petostepeni sistem kontrole kvaliteta. BENTOPRODUCT posluje u skladu sa Integrisanim menadžment sistemom koji obuhvata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Za pojedine programe implementirani su HACCP, HALAL i KOSHER.

O nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana

flipbox-image

flipbox-image