PROIZVODI

BENTOPRO-A

Vrhunsko bentonitno vezivo za izradu kalupnih mješavina za lijevanje željeza (sivi, nodularni, vermikularni, temper liv), čelika i nekih obojenih metala

BENTOPROCARBO

Vrhunsko bentonitno vezivo sa nosiocima sjajnog ugljenika, za izradu kalupnih mješavina u livnicama

BENTOPRODUCT - REGIONALNI LIDER

Kvalitet naših proizvoda su prepoznale značajne livnice koje posluju u skladu sa vrlo zahtjevnim standardima vodećih kompanija u automobilskoj industriji koje karakterišu odličnost u proizvodnji odlivaka složene geometrije, visoka produktivnost i vrlo niska tolerancija na livačke greške.

VRHUNSKI KVALITET PROIZVODA

Koncept proizvoda BENTOPRO-A i BENTOPROCARBO slijedi najzahtjevnije automatizovane tehnologije livenja u livačkom pijesku i omogućava poboljšanje kvaliteta površina odlivaka, smanjenje livačkih grešaka, dobro istresanje na rešetci i visoku ukupnu ekonomičnost livenja. Naš livački program se zasniva na proizvodima:

BENTOPRO-A: vrhunsko bentonitno vezivo za izradu kalupnih mješavina za lijevanje željeza (sivi, nodularni, vermikularni, temper liv), čelika i nekih obojenih metala.

BENTOPROCARBO: vrhunsko bentonitno vezivo sa nosiocima sjajnog ugljenika koji proizvodimo sa različitim sadržajem nosilaca sjajnog ugljenika zavisno od konkretnih potreba livnica. BENTOPROCARBO se, u zavisnosti od koncentracije nosilaca sjajnog ugljenika i konkretnih potreba livnice, može koristiti samostalno ili u kombinaciji sa BENTOPRO-A (jednokomponentni i dvokomponentni pristup). BENTOPROCARBO se proizvodi isključivo od prirodnih sirovina i sa punom pažnjom kako bi se izbjegao nedopušten uticaj na životnu sredinu, radne uslove i zdravlje ljudi.

STRUČNA TEHNIČKA PODRŠKA

BENTOPRODUCT svojim kupcima i partnerima nudi izuzetnu tehničku podršku bez posebne naknade. Naš stručni tim posjeduje ogromno iskustvo u uvođenju BENTOPRO-A i BENTOPROCARBO proizvoda i podešavanju parametara kalupne mješavine sa ciljem postizanja optimalnih rezultata, u zavisnosti od tehnologije livenja i proizvodnog programa livnice.

Posjedujemo moderno opremljenu laboratoriju koja omogućava kontrolno praćenje kvaliteta kalupne mješavine i kontinuiranu podršku livnicama u cilju optimizacije procesa i poboljšanja ukupnih rezultata. Stručni tim redovno organizuje radne posjete i brzo reaguje u slučaju hitnih potreba naših partnera.

TAČNA ISPORUKA

BENTOPRODUCT je razvio efikasan i pouzdan sistem prijema narudžbi i svojim partnerima nudi odlično organizovanu i tačnu isporuku proizvoda.

KONTROLA KVALITETA

BENTOPRODUCT redovno primjenjuje rigorozni petostepeni sistem kontrole kvaliteta. BENTOPRODUCT posluje u skladu sa Integrisanim menadžment sistemom koji obuhvata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Za pojedine programe implementirani su HACCP, HALAL i KOSHER.

O nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Poslujemo u skladu sa Integrisanim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.

© 2020 BENTOPRODUCT   |   Sva prava zadržana

flipbox-image