ZAVRŠETAK RADOVA NA ODLAGALIŠTU OTPADA „SORINJ“ NA RABU

Još jedan uspješno završen projekat u kojem je korišten naš BENTOCARPET 5000. Radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Sorinj“ na Rabu, gdje je BENTOCARPET 5000 korišten kod izgradnje gornjeg brtvenog sloja kao vodonepropusna barijera, su privedeni kraju. Ukupna površina bentonitnog tepiha korištena za pokrivanje odlagališta iznosi 20.000 m².  Čestitamo našem partneru na ovom […]