CAPPING ONE OF THE LARGEST LANDFILLS IN REGION

Bentocarpet

BENTOCARPET 5000 (bentonitni tepih, GCL) se trenutno upotrebljava na projektu sanacije i zatvaranja jednog od najvećih regionalnih odlagališta neopasnog otpada „Sarvaš“ (Hrvatska), od strane glavnog izvođača radova, kompanije EURCO d.d., iz Vinkovaca. Kao efikasna vodonepropusna barijera, BENTOCARPET 5000 je pronašao svoju primjenu prilikom pokrivanja izgradnje gornjeg brtvenog sloja kod pokrivanja odlagališta, a sa ciljem zaštite […]