Bentoproduct d.o.o. | Vijesti

FARMA PLUS I FARMA GOLD, VRHUNSKI PROIZVODI ZA UKLANJANJE AFLATOKSINA IZ MLIJEKA I DRUGIH PROIZVODA, NA TRŽIŠTU DO KRAJA OKTOBRA OVE GODINE

BENTOPRODUCT DOO je razvio novu grupu proizvoda BPFARMA u čijem sastavu se nalaze proizvodi FARMA PLUS i FARMA GOLD, aditivi vrhunskog kvaliteta za stočnu hranu. Izuzetna adsorptivna svojstva našeg bentonita, čiji je kapacitet katjonske izmjene (C.E.C) 100-110, iskorištena su za formulaciju ovih proizvoda koji su moćno sredstvo u borbi protiv pojave aflatoksina, ali i drugih mikotoksina, u mlijeku i drugim proizvodima. FARMA PLUS i FARMA GOLD se prilikom proizvodnje stočne hrane dodaju u rasponu od 0,5 do 2% čime se obezbjeđuje nekoliko značajnih pozitivnih efekata: povećan prinos mesa i mlijeka zbog povećanja iskorištenosti stočne hrane, uklanjanje bakterija i drugih nametnika iz probavnog trakta domaćih životinja, vezivanje i uklanjanje aflatoksina i drugih mikotoksina koji se unose putem zaraženog kukuruza i drugih žitarica. Naši proizvodi su potpuno bezbjedni za zdravlje domaćih životinja i detaljno su ispitani na prisustvo teških metala i dioksina i ispunjavaju najstrože kriterije EU.

22.10.2013.