Bentoproduct d.o.o. | Vijesti

POČELA KOMERCIJALNA PROIZVODNJA I PRODAJA PROIZVODA IZ GRUPE BPCLARIS

Nakon više od godinu dana istraživanja i rada na formulaciji proizvoda za bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina i voćnih sokova, BENTOPRODUCT DOO je počeo sa komercijalnom proizvodnjom i prodajom nekoliko vrhunskih proizvoda iz grupe BPCLARIS (ovdje preuzmite tehničke listove). Riječ je o proizvodima koji su detaljno ispitani za upotrebu u prehrambenoj industriji a uporedne analize sa nekoliko vrhunskih konkurentskih proizvoda pokazale su superioran kvalitet naših proizvoda. Svi proizvodi iz grupe BPCLARIS su proizvedeni od pažljivo odabranog bentonita superiorne čistoće sa najmanje 90% montmorilonita, aktivnog minerala od čijeg sadržaja bitno zavisi efekat sredstava za bistrenje na bazi bentonita. U prodaji se nalaze Claris-p (vrhunski kalcijumski bentonit za bistrenje vinskog mošta), Claris-p30 (kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit za bistrenje i stabilizaciju vinskog mošta i vina), Claris-p50 (kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit za efektivno bistrenje i stabilizaciju vina) i Claris-p70 (kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit za intenzivno bistrenje i stabilizaciju vina). Prilikom formulacije proizvoda iz grupe BPCLARIS naročitu pažnju smo posvetili različitim aspektima uticaja bentonita na vino i voćne sokove kako bismo proizvođačima pružili vrhunska sredstva uz čiju pomoć mogu da postignu izvrstan kvalitet i ostvare svoje vizije i zadrže posebnost svojih proizvoda.

02.10.2013.