Bentoproduct d.o.o. | Vijesti

NOVA LINIJA PROIZVODA „BP CLARIS“ ZA INDUSTRIJU VINA I SOKOVA

U protekla četiri mjeseca tim stručnjaka BENTOPRODUCTA je uz pomoć stručnih konsultanata radio na razvoju nove linije proizvoda za primjenu u prehrambenoj industriji (bistrenje/deproteinizacija vina i sokova). Nova linija proizvoda će nositi zajednički naziv „BP CLARIS“ i planirano je da se prvi proizvod iz grupe pojavi na tržištu početkom 2013. godine i to u varijanti praškastog proizvoda. Isti proizvod će se kasnije proizvoditi u obliku granula i gela, a tokom 2013. godine BENTOPRODUCT planira da proširi asortiman u liniji BP CLARIS sa još nekoliko novih proizvoda. Ispitivanja bitnih svojstava novog proizvoda su rađena u prestižnim laboratorijama a dobijeni rezultati uporednih analiza sa najpoznatijim proizvodima ove vrste na tržištu govore da je riječ o vrhunskom kvalitetu proizvoda za ovu namjenu.

05.11.2012.