Bentoproduct d.o.o. | Vijesti

POČETAK PROBNE PROIZVODNJE GRANULISANOG BENTONITA

U maju je u rad puštena nova linija za proizvodnju granulisanog bentonita za različite namjene. Prvi rezultati su veoma dobri. Pored postizanja izuzetne bubrivosti u granulisanom obliku, dobijeni proizvod je visokog stepena ujednačenosti veličine granula i ujednačene je boje. Količina prašine je izuzetno niska. Sada slijede laboratorijska ispitivanja kako bi se potvrdila primjena našeg granulisanog bentonita za izradu geotekstila sa bentonitnim punjenjem. Takođe, vlada veliki interes za uspostavljanje saradnje sa našom kompanijom na polju proizvodnje posipa za kućne ljubimce. U BENTOPRODUCT-u očekujemo da ćemo u roku od najdalje dva mjeseca već imati prve kupce za naš granulisani bentonit. Linija za granulisane proizvode omogućava prilagođavanje svih bitnih parametara zahtjevima kupaca.

01.09.2012.